تبلیغات
دنیای گوگولی مگولی ما - مطالب گیف دنیای گوگولی مگولی ما - مطالب گیف
http://www.uplooder.net
کلاس هفتم 
تادایما(*˘︶˘*)(برگشتم:|)
امروز کتابای کلاس هفتم و گرفتم…:|
انگلیسیش انقدر آسون بود:/ چشم بسته میگم بیستم*0*
شما کتاباتون و گرفتین؟:^)
این یه گیف بسی زیباست...
دیگه شمارو نمیدونم سلیقه تونو :|

     
×CM()   

ژله:> 
دستشو نگاه کنید 
شبیه ژله اس.-.

     
×CM()   

cry 
قیافشو:"|

     
×CM()