تبلیغات
دنیای گوگولی مگولی ما - مطالب دل نوشته،عکس نوشته دنیای گوگولی مگولی ما - مطالب دل نوشته،عکس نوشته
http://www.uplooder.net
._. 
هی هی یادش بخیر انگار همین دوروز پیش بود:")
تو یه نمایشی نقش امام حسین(ع) رو داشتم:")
دو سال ازش میگذره…:-)

     
×CM()   

خواهر... 
...تمام دریا ها را رنگ میکنم...
...و تمام درختان را قلم...
...برای کشیدن خواهر...
...آسمان را هم ارزانی میکنم...

     
×CM()   

نگاه تو... 
...هر که هرچه خواست بگوید...
...مهم نیست...
...دنیا را هم به من بدهند...
...من فقط نگاه تو را خواهانم...

(حال کنین چه خواهر شوهر خوبیم!
اولین آپم از زن داداشم بود!)

     
×CM()