تبلیغات
دنیای گوگولی مگولی ما - مطالب فروزن دنیای گوگولی مگولی ما - مطالب فروزن
http://www.uplooder.net
جک و دوتا پیشی فضول :| 

     
×CM()   

دعوای دوتا فسقلی 

     
×CM()   

السا و آنا خفن 

     
×CM()   

خواهر... 
...تمام دریا ها را رنگ میکنم...
...و تمام درختان را قلم...
...برای کشیدن خواهر...
...آسمان را هم ارزانی میکنم...

     
×CM()   

نگاه تو... 
...هر که هرچه خواست بگوید...
...مهم نیست...
...دنیا را هم به من بدهند...
...من فقط نگاه تو را خواهانم...

(حال کنین چه خواهر شوهر خوبیم!
اولین آپم از زن داداشم بود!)

     
×CM()