تبلیغات
دنیای گوگولی مگولی ما - مطالب دی 1395

A b o u t


♥هر موقع احساس ناراحتی کردی،
یادت باشه،میلیاردها سلول تو بدنت
هستن که مراقب توان…♥
.
♥دوست ها مثل باکتری هستن
خوب یا بد
زندگی بدون اونا غیر ممکنه♥
╬♥═╬
╬♥═╬
╬═♥╬
╬═♥╬
╬═♥╬
╬♥═╬
╬♥═╬
╬═♥╬
╬♥═╬
╬═♥╬
╬♥═╬
╬═♥╬
╬♥═╬
╬♥═╬
╬═♥╬
╬═♥╬
╬═♥╬
╬♥═╬
╬♥═╬
╬═♥╬
╬♥═╬
╬═♥╬
╬♥═╬
╬═♥╬
╬♥═╬
╬♥═╬
╬═♥╬
╬═♥╬
╬═♥╬
╬♥═╬
╬♥═╬
╬═♥╬
╬♥═╬
╬═♥╬
╬♥═╬
╬═♥╬
╬♥═╬
╬♥═╬
╬═♥╬
╬═♥╬
╬═♥╬
╬♥═╬
╬♥═╬
╬═♥╬
╬♥═╬
╬═♥╬
╬♥═╬
╬═♥╬
╬♥═╬
╬♥═╬
╬═♥╬
╬═♥╬
╬═♥╬
╬♥═╬
╬♥═╬
╬═♥╬
╬♥═╬
╬═♥╬
╬♥═╬
╬═♥╬
╬♥═╬
╬♥═╬
╬═♥╬
╬═♥╬
╬═♥╬
╬♥═╬
╬♥═╬
╬═♥╬
╬♥═╬
╬═♥╬
╬♥═╬
╬═♥╬
╬♥═╬
╬♥═╬
╬═♥╬
╬═♥╬
╬═♥╬
╬♥═╬
╬♥═╬
╬═♥╬
╬♥═╬
╬═♥╬
╬♥═╬
╬═♥╬
╬♥═╬
╬♥═╬
╬═♥╬
╬═♥╬
╬═♥╬
╬♥═╬
╬♥═╬
╬═♥╬
╬♥═╬
╬═♥╬
╬♥═╬
╬═♥╬
╬♥═╬
╬♥═╬
╬═♥╬
╬═♥╬
╬═♥╬
╬♥═╬
╬♥═╬
╬═♥╬
╬♥═╬
╬═♥╬
╬♥═╬
╬═♥╬
╬♥═╬
╬♥═╬
╬═♥╬
╬═♥╬
╬═♥╬
╬♥═╬
╬♥═╬
╬═♥╬
╬♥═╬
╬═♥╬
╬♥═╬
╬═♥╬
╬♥═╬
╬♥═╬
╬═♥╬
╬═♥╬
╬═♥╬
╬♥═╬
╬♥═╬
╬═♥╬
╬♥═╬
╬═♥╬
╬♥═╬
╬═♥╬
╬♥═╬
╬♥═╬
╬═♥╬
╬═♥╬
╬═♥╬
╬♥═╬
╬♥═╬
╬═♥╬
╬♥═╬
╬═♥╬
╬♥═╬
╬═♥╬
╬♥═╬
╬♥═╬
╬═♥╬
╬═♥╬
╬═♥╬
╬♥═╬
╬♥═╬
╬═♥╬
╬♥═╬
╬═♥╬
╬♥═╬
╬═♥╬
╬♥═╬
╬♥═╬
╬═♥╬
╬═♥╬
╬═♥╬
╬♥═╬
╬♥═╬
╬═♥╬
╬♥═╬
╬═♥╬
╬♥═╬
╬═♥╬
╬♥═╬
╬♥═╬
╬═♥╬
╬═♥╬
╬═♥╬
╬♥═╬
╬♥═╬
╬═♥╬
╬♥═╬
╬═♥╬
╬♥═╬
╬═♥╬
╬♥═╬
╬♥═╬
╬═♥╬
╬═♥╬
╬═♥╬
╬♥═╬
╬♥═╬
╬═♥╬
╬♥═╬
╬═♥╬
╬♥═╬
╬═♥╬
╬♥═╬
╬♥═╬
╬═♥╬
╬═♥╬
╬═♥╬
╬♥═╬
╬♥═╬
╬═♥╬
╬♥═╬
╬═♥╬
╬♥═╬
╬═♥╬
╬♥═╬
╬♥═╬
╬═♥╬
╬═♥╬
╬═♥╬
╬♥═╬
╬♥═╬
╬═♥╬
╬♥═╬
╬═♥╬
╬♥═╬
╬═♥╬
╬♥═╬
╬♥═╬
╬═♥╬
╬═♥╬
╬═♥╬
╬♥═╬
╬♥═╬
╬═♥╬
╬♥═╬
╬═♥╬
╬♥═╬
╬═♥╬
╬♥═╬
╬♥═╬
╬═♥╬
╬═♥╬
╬═♥╬
╬♥═╬
╬♥═╬
╬═♥╬
╬♥═╬
╬═♥╬
╬♥═╬
╬═♥╬

Blog Past Link Etc

S t a t

امــروزی هــا : نـفـر
دیــروزی هــا : نـفـر
بــازدیــد کــل : نـفـر
بــازدیــد ایــن مــاه : نـفـر
بــازدیــد مــاه قـبـل : نـفـر

کد کوچک شدن عکس کد میهن بلاگ

t e m p l a t e

made by: Roza
 مگه میشه؟؟مگه داریم؟؟ =|||||
جمعه 24 دی 1395 × 07:25 ب.ظ    
سلام
دیروز یه فیلم دیدم اکشن بود
یه سریا داشتن تیر اندازی میکردن و همزمان پشت ماشیناشون پناه میگرفتن
بعد شیشه ی ماشینای همه شکسته بود
یهو یکی به نقش اصلی رگبار زد
اونم خودشو پرت کرد عقب و خوابید روی زمین که مثلا جا خالی بده
بعد که تموم شد صحیح و سالم بلند شد و اون طرف رو کشت
خب مگه اونجا شیشه خورده نبود؟ =|
این چرا هیچیش نشد؟ =|
چرا یه قطره خونم ازش نریخت؟ =|
مسئولین کجان پس؟؟؟؟ =||||||

   
ஜ ๓คгɠคгєt ஜ ×CM()  

 انقدر آد کردم وب رفت اختلال =| بای
چهارشنبه 22 دی 1395 × 08:23 ب.ظ    

   

 .
چهارشنبه 22 دی 1395 × 08:23 ب.ظ    

   

 .
چهارشنبه 22 دی 1395 × 08:22 ب.ظ    

   

 .
چهارشنبه 22 دی 1395 × 08:19 ب.ظ    

   

 .
چهارشنبه 22 دی 1395 × 08:18 ب.ظ    

   

 .
چهارشنبه 22 دی 1395 × 08:17 ب.ظ    

   

 اوه یادم رفته بود اومدم پروانه آپ کنم =|
چهارشنبه 22 دی 1395 × 08:15 ب.ظ    

   

 .
چهارشنبه 22 دی 1395 × 08:14 ب.ظ    

   

 .
چهارشنبه 22 دی 1395 × 08:14 ب.ظ    

   

 .
چهارشنبه 22 دی 1395 × 08:13 ب.ظ    

   

 .
چهارشنبه 22 دی 1395 × 08:13 ب.ظ    

   

 .
چهارشنبه 22 دی 1395 × 08:13 ب.ظ    

   

 .
چهارشنبه 22 دی 1395 × 08:12 ب.ظ    

   

 .
چهارشنبه 22 دی 1395 × 08:12 ب.ظ    

   

 .
چهارشنبه 22 دی 1395 × 08:12 ب.ظ    

   

 صفحه هــا: 1 2 3 4