تبلیغات
دنیای گوگولی مگولی ما - … دنیای گوگولی مگولی ما - …
http://www.uplooder.net
… 

با عشق ِ تو من زنده ام جز آن نباشد باورم

کو ذره ای طاقت که این بیدادها تا باورم.

گر گوشه ی چشمی کنی بر این تکیده پیکرم

چون کوه وار عشق تو تا بیکران ها میروم

با عشق تو من زنده ام جز آن نباشد باورم

کو ذره ای طاقت که این بیدادها تا باورم

سر گشته ی روی توام شیدای مه روی توام

سلطان عالم هرشبت یک تار گیسوی توام

هر گوشه ی گیتی روم چون بنگری سوی توام

من را گناهی نیست خود تا عاشق خوی توام

با عشق تو من زنده ام جز آن نباشد باورم

کو ذره ای طاقت که این بیدادها تا باورم

ای عاشقان را مقتدا ای بی دلان را منتها

از عشق تو این جانا دل دیوانه شد رویی نماند

با عشق تو من زنده ام جز آن نباشد باورم

کو ذره ای طاقت که این بیدادها تا باورم


شعر قشنگیه دانلودش بد نیس:-)

اربعین و تسلیت میگم…

این شعر واسه اربعین هستا


     
×CM()